ហេតុដែលខ្ញុំប្លក់ជាភាសារខ្មែរ

កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុន ឃ្លីយ៉ង់បានដាក់សំណើរមកខាងយើង​ ដោយសុំឲ្យផ្លាស់ប្តូររាល់ឯកសាជាភាសារខ្មែរ ពីលីមូន​ មកជាយូនីកូដវិញ។ គាត់បានឲ្យហេតុផលថា អ្នកណាៗក៏ប្រើវាដែរបច្ចុប្បន្ននេះ​ ម្យ៉ាងទៀតបើទាក់ទងជាមួយក្រសួងវិញ គេ​ត្រូវការប្រើឯកសារជាយូនីកូដ។ ដូច្នេះ ដើម្បីភាពងាយស្រួល និងភាពរលូននៃការងារ ឃ្លីយ៉ង់ក៏បានដាក់សំណើរនេះមកពួកយើង។​ ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរ ខ្ញុំក៏ទាក់ទងបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាឲ្យមកបញ្ចូលកម្មវិធីខ្មែរយូនីកូដនៅក្នុង
កុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំ។​​ ឥលូវនេះ ខ្ញុំកំពុងរៀនប្រើប្រាស់ ដោយព្យាយាមចាំរាល់តួអក្សរ និងស្រៈនៅលើក្តារចុចពុម្ភអក្សរ។ វាហាក់ដូចជាពុំសូវពិបាក​ ប៉ុន្តែវាក៏ត្រូវការពេលវេលាមួយរយៈដែរ។​ ដើម្បីបន្ថយរយៈពេលនៃការសិក្សាចងចាំ ខ្ញុំក៏សំរេចចិត្តប្លក់ជាភាសារខ្មែរដោយប្រើខ្មែរយូនីកូដ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាការធ្វើបែបនេះ វានឹងជួយឲ្យខ្ញុំចាំបានលឿន។

Why I blog in Khmer
Few days ago, a client requested us to transform all document in Khmer from Limon to Unicode. He reasoned that everyone is using it now; Also, if working with Ministry, they need documents in Khmer Unicode. Thus, for the convenient and smooth work the client sent us such request. Not to waste the time I called the IT guy to instal Khmer Unicode into my personal computer. Currently, I am learning how to use by remembering the letter and vowel printed on keyboard. It seems not that difficult but it does take quite sometimes. To shorten the length, I decided to blog in Khmer by using Khmer Unicode. I hope it helps.

Comments

 1. Are you practicing your translation skill at the same time? hahaha well done!

  ReplyDelete
 2. hahaha... correct! ហាហា​​ ត្រឹមត្រូវហើយ!

  ReplyDelete
 3. yahee! ចាំបាច់សរសេរដល់ទៅពីរដងទៀតនេះ!

  ReplyDelete
 4. Btw, I like that profile picture of yours. Shouldn't you consider having your hair done like this?

  ReplyDelete

Post a Comment

Thanks for commenting ^_^