មើលកុនហូលីវូតនៅទីក្រុងភ្នំពេញ

ម្សិលមិញ ខ្ញុំ នៈ និងអ្នកម្តាយ នឹកចង់ញ៉ាំអាហារក្រៅផ្ទះ។​ មិនដឹងទៅណា​ ក៏ចេះតែជិះៗទៅ។​ ដល់ពេល​ សំរេចចូលញ៉ាំ ទៅជាញ៉ាំហេមប៊ើហ្គើ នៅឡាក់គី។​ នៅពេលញ៉ាំរួច នៅជជែកគ្នាលេងអំពីនេះបន្តិច​ នោះបន្តិច។​ និយាយអស់សាច់រឿង ក៏ដើរផ្សារឡាក់គីទៀត។​ ចៃដន្យក៏ជួបបងតូ និងបងនីន។​ គាត់ថាគាត់មកមើល​ក កុងហ៊្វូភេនដា​ ពីរ។​ គាត់ក៏ប្រាប់ទៀតថា​ អ្នកបងក៏មកដែរ។ មួយរំពេចក្រោយមក ឃើញអ្នកបងរត់ត្រេមករកអ្នកម្តាយ។​ និយាយចុះ​ និយាយឡើង​ យើងបីនាក់ក៏ចូលរួមជាមួយពួកគាត់​ដែរ។​

នេះជាលើកទីពីររបស់ខ្ញុំហើយដែលមកមើលកុននៅរោងកុនថ្មី និងតែមួយនៅស្រុកខ្មែរ ដែលដាក់បញ្ចាំងរឿងហូលីវូត។​ ប៉ុន្តែវាជាលើកទីមួយដែលខ្ញុំមើលរឿង​ កុងហ៊្វូភេនដា​ ពីរ។​ វាល្អមើលណាស់​។​ ពេលសើច សើចជាហ្វូង​ ហាហា។ ខ្ញុំចូលចិត្តមើលកុននៅរោងកុនណាស់​ ខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថារោងកុនមួយនេះនឹងដើរជារៀងរហូតទៅ។​ ឥលូវខ្ញុំមានកន្លែងដើរលេងមួយទៀតហើយ។

Movie in PP

I, Nak and Mum wanna eat out yesterday evening. We couldn't really think of where to go. So we were just driving on and on. Since it's too hard to decide where to go, we just make a stop at City Mall to have burger as our dinner. Burger for dinner, not very appealing! Anyway, we had a good time. We talked about this and that after finishing our meal. Then we shopped at the next door Lucky supermarket. Coincidentally, we met Bang To and Bang Nin. What a surprise! But that's not all. Our sister was there too! She ran and hug mum while leaving me and Nak looking. Not so nice huh? Haha... Just a joke. They were going to watch Kongfu Penda 2 3D. Yay! It's on today! I wanted to join them but couldn't really say yes since it was kinda late. But Mum said she wanna watch it again (she watched once in 2D). So yay! Off to the cinema... We were 20mns late. Damn! Anyway, the movie was hilarious. I really enjoyed it. Good movie Good cinema Good Good Good... Phnom Penh is quite advance now ;)

Comments

 1. hooorray! going to see a 3D movie today too lah.

  and... nice to see another blog that starting to write in khmer! ជយោ!!!​ មាន​ពេល​ទៅ​លេង​ផ្ទះ​ខ្ញុំ​ផង! នៅ​ភូមិ​ជាប់​នេះ​ទេ! :D

  http://khm3ngsr3.wordpress.com

  ReplyDelete
 2. keep practicing Khmer unicode? Well, pity me as always!

  ReplyDelete
 3. hahahaha....ors ja...u written in both language... just lik newspaper my dear sista

  ReplyDelete
 4. Haha... practicing the only two languages i know lolz...

  ReplyDelete

Post a Comment

Thanks for commenting ^_^