ទិសទាំងប្រាំបី

បន្តពីការជជែកម្សិលមិញ មិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំក៏បានបន្ថែមនូវកំណាព្យមួយទៀត ដែលគេប្រើប្រាស់ដើម្បីចងចាំទិសទាំងប្រាំបី​ ដែលកំណាព្យខាងក្រោមនេះ​ត្រូវរាប់តាមទិសទ្រនិចនាឡិកា ចាប់ផ្តើមពីទិសខាងកើត

ទិសបូព៌-ទិសអាគ្នេយ៍   ទក្សិណរេ-ទិសនីរតី
បស្ចឹម-ពាយ័ព្យថ្មី   ឧត្តរិ៍-​|សានអ៊ើយ។

Comments

  1. i think i remember this poem quite well. i learned it in primary school.

    ReplyDelete
  2. good for you! I don't remember a thing :(

    ReplyDelete

Post a Comment

Thanks for commenting ^_^