គណនេយ្យនិងពន្ធ/Account&Tax

វាគឺជាមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំមិនយល់​ បើទោះបីជាព្យាយាមយ៉ាងណាក៏ដោយ។​ បន្ថែមពីលើនេះ សូម្បីតែពិភាក្សាជាមួយ អ្នកសិក្សាវិជ្ជានេះ ក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិបាកនឹងយល់គ្នា។ មើលទៅ ការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំពិតជាមានកំរិតមែន។ ​បើនឹង ទៅសិក្សាវិជ្ជានេះ ក៏មិនមានចំណង់​ដែរ។​ ចប់ហើយពេលនេះ។ It's a subject which I could hardly understand no matter how hard I try. Even talking to someone who studies the subject, I find it impossible to really understand one another. I guess my knowledge is very limited. I might study the subject but I just don't have that interest.

Comments

  1. Everyone are born with different skills. Feel blessed with your skill. Don't bother about Account&Tax.

    ReplyDelete

Post a Comment

Thanks for commenting ^_^