យប់ថ្ងៃសៅរ៍Saturday Night

នៈត្រូវជួបភ្ញៀវនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ ហើយក៏បានបន្តទៅលេងទាត់បាល់ជាមួយមិត្តភ័ក្រ្ត​ ត្រលប់មកវិញរាងយប់បន្តិច ប៉ុន្តែយើងនៅតែសំរេចចិត្តទៅញ៉ាំអាហារខាងក្រៅ។​ សំណាងល្អហាងសិគិ បើកដល់ម៉ោង១០​​ ៣០នាទីយប់ ដូច្នេះយើងមានរយៈពេលមួយម៉ោងសំរាប់ញ៉ាំ។ យើងញ៉ាំសាច់គោអស់៥ចាន បាយ​មួយកូនចានចង្កឹះ និងត្រសក់មួយចាន។ កុំអីបានញ៉ាំអាហារសុខភាពច្រើនជាងនេះ​ បើកុំតែគេលក់សាលាដអស់។​

បន្ទាប់ពីញ៉ាំឆ្អែតហើយ​ យើងក៏បន្តទៅដឹ ផ្លេស ផឹកថេកគីលឡា ពីរនាក់នាយប់ដ៏អន្លង់អន្លោច ហាហា...នៅសិគិ@Shiki

It was late at night when we decided to go for dinner at Shiki. Luckily, the restaurant is open till 10.30PM. We had one hour to eat which is pretty long enough for just an eating. So we had 5 plates of beef, 1 bowl of rice (we're trying not to eat too much grain cos that makes us fat easily) and one plate of cucumber (Salad was out of stock or else we could have eaten more healthy stuff).

Afterward, we went for Tequila at Sky Bar, The place.

បាអាកាសនៅដឹផ្លេសSky Bar, The Place

យប់នេះសប្បាយអស្ចារ្យIt's a FUN NIGHT!!!

Comments

Post a Comment

Thanks for commenting ^_^